Follow @avianwaves

Avian Waves on Twitter Avian Waves on Facebook Avian Waves on Spotify Avian Waves on SoundCloud

Recent Comments
 1. Avian Waves is Back Up!
  6/25/2024 4:42:43 AM,
  ven
  :

  Chỉ còn vài ngày nữa, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024....

 2. Let's Blow Up The Moon!
  6/25/2024 4:03:11 AM,
  ven
  :

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi Đại học mới nhất và kết hợp xét công...

 3. McCain Won't Cooperate Anymore
  6/24/2024 11:45:29 AM,
  ven
  :

  Chương trình liên kết quốc tế (Cross-border Study hoặc Transnational Education – TNE) là hình...

 4. Microsoft Data Protection Manager: Start a Consistency Check on all Inconsistent Replicas with PowerShell
  6/24/2024 4:49:46 AM,
  toan
  :

  Học phí Đại học quốc tế thường cao hơn so với các trường công lập vì đây là nơi...

 5. Microsoft Data Protection Manager: Start a Consistency Check on all Inconsistent Replicas with PowerShell
  6/23/2024 8:07:32 PM,
  ven
  :

  Trong thời đại hiện nay, ngành Kinh doanh đang chứng kiến một sự biến đổi đáng kể và không ngừng...

 6. Seed Based Discovery for Exchange 2013-2016 OpsMgr Management Pack
  6/20/2024 3:25:15 AM,
  phanthanhtoan
  :

  Giáo dục đại học là chìa khóa mở cửa tới những cơ hội nghề nghiệp và phát triển bản...

 7. Response Groups Stop Working After Updating Lync 2010 Certificates
  6/20/2024 3:18:14 AM,
  ven
  :

  Học phần này nhằm hỗ trợ phát triển kỹ năng ý tưởng để tạo ra các giải pháp sáng tạo...

 8. A Real Future for Windows Phone Classic?
  6/20/2024 3:04:32 AM,
  ven
  :

  Được tổng hợp từ hơn 3000 câu hỏi, bài trắc nghiệm Big Five phân loại 5 mặt tính cách cơ...

 9. Using Azure Automation to Keep Office 365 Exchange Online Default Calendar Permissions Updated
  3/13/2024 10:12:46 AM,
  Timothy
  :

  @Mj No, these steps are no longer valid with the new security requirements. You can use the modern OAUTH flow to...

 10. Using Azure Automation to Keep Office 365 Exchange Online Default Calendar Permissions Updated
  2/10/2024 3:03:08 AM,
  Mj
  :

  Do the steps in this article still work now that Exchange Online has deprecated app passwords?

Topic Filter
Archive
full film